VERSENYSZABÁLYZAT

XVIII. NN ULTRABALATON VERSENYSZABÁLYZAT

 

Kérjük, figyelmesen olvasd át a 2024. évi versenyszabályzatot, melyet a 2023. évi tapasztalatok alapján frissítettünk, különös tekintettel a köridőmegadással, a verseny pótidőpontjával, és ennek elmaradása esetén a nevezésekkel vállalt feltételekre!

1.) A versenyszabályzat elfogadásáról
Az NN Ultrabalaton indulójaként a jelen versenyszabályzatban foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására, valós adatok közlésére. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre és a csapatkapitányok által később megnevezett csapattagokra is a jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed.

2.) Egészségi állapotomról
A Résztvevő kijelenti, hogy az XVIII. NN Ultrabalatonon egészségesen, saját felelősségére, az általa választott távra, túrára mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

3.) Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a Résztvevőről felvételek készülhetnek. Elfogadja, hogy a rajtban és a célban készült fotókat a szervező ingyenesen teszi közzé, ezek az NN Biztosító oldalán lesznek a versenyt követő időszakban elérhetőek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán, vasúti átjárókban és a versenyközpontban külsős biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. Hozzájárul, hogy a Személyes profilban lévő e-mail címre és telefonszámra a Szervező levelet, illetve üzenetet küldjön a verseny információival és további sporteseményekkel kapcsolatban.

4.) A nevezések átruházásról
Elfogadja, hogy a nevezése és a rajtcsomagja át nem ruházható.

5.) A regisztrációs rendszerről és a Személyes profilról
A 2018-as versenyre bevezetett (és jelenleg is érvényes) regisztrációs rendszerről ITT olvashatok, a benne foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy Személyes profillal kizárólag egy csapatkapitányi tiszt tölthető be.

6.) Foglalóról 2-13 fős csapatok esetében
A résztvevő tudomásul veszi, hogy
I.)
a., a nevezés leadását követően, azoknak a regisztrált 6-13 fős csapatoknak, akik bejutottak legkésőbb 2023. szeptember 22. napjáig csapatnevezésenként 30 000 Ft foglalót köteles megfizetni a Szervező által megadott bankszámla számra.

b., a nevezés leadását követően, azoknak a regisztrált 2-5 fős csapatoknak, akik bejutottak legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig csapatnevezésenként 30 000 Ft foglalót köteles megfizetni a Szervező által megadott bankszámla számra. 

II.) a fennmaradó nevezési díj befizetési határideje 2024. január 15. napja.

III.) a csapat nevezése csak a foglaló befizetésével válik érvényessé.

IV.) amennyiben a foglaló összege a versenyszabályzat 6/II. pontjában meghatározott  napig nem kerül jóváírásra a Szervező által megadott bankszámlán, úgy a nevezés törlésre kerül.

V.) amennyiben a teljes nevezési díj 2024. január 15. napjáig nem kerül jóváírásra a Szervező által megadott bankszámlán, úgy a nevezés törlésre kerül és a foglaló elvész.

VI.) az I.) pont szerinti határidőt követően befizetett foglalót – a nevezés törlése mellett – a bankköltségek levonását követően a Szervező visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a foglaló összege érkezett.

VII.) az V.) pont szerinti határidőt követően beérkezett nevezési díjat – a nevezés törlése mellett – a bankköltségek és a foglaló összegének levonását követően a Szervező visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a nevezési díj összege érkezett.

VIII.) A jelentkezők a nevezés leadását követően számlát és számlázási adatot nem tudnak módosítani.

7.) A köridőről

A verseny biztonságos lebonyolításának egyik alapfeltétele, hogy a csapatok a köridőkalkuláció során reális és valós adatokat adjanak meg, mert a Szervező ennek alapján tudja elkészíteni a rajtidőpont beosztásokat, és így tudja biztosítani a verseny során a  csapatok közlekedését. Azt a csapatot, aki az előre megadott köridejéhez képest -5% és +10% -al eltér, az az 5 %-al gyorsabb vagy 10%-al lassabb*, Szervező versenyigazgatói döntés alapján, a teljes csapatot kizárhatja a versenyből, részükre érmet nem ad át és az eredménylistában sem szerepelnek.
(A kizárás döntésének alapja lehet:
– A futók személyi biztonságának veszélyeztetése.
– A tervezett köridő alapján kalkulált engedélyek tartalmának megszegése, amellyel a csapat veszélyezteti a verseny hosszútávú megrendezhetőségét.)
*Módosítva 2024. március 4.

A csapat köridejének pontos kiszámítása a StafétAppban lévő köridőkalkulátor segítségével lehetséges. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a későbbiek folyamán a  rendezőség, a csapatkapitány által megadott köridő alapján határozza meg a csapat rajtidőpontját. Előnevezési és rajtidőpontválasztási joggal rendelkező csapatok regisztráció során választott köridejét a Szervező a pontok nyitvatartásának függvényében jogosult megváltoztatni. A köridőt kizárólag a csapatkapitány Személyes profiljával lehet, 2024. március 1-éig módosítani.

8.) A pólóméretek módosításának lehetőségéről
A 2-13 fős csapatok nevezéskor megadott pólóméretek, 2023. szeptember 30-ig, csapatok esetében kizárólag a csapatkapitány Személyes profilján keresztül módosíthatók. Ezt követően méretmódosításra még tagcsere esetén sincs mód!

Egyéni nevezők, McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra nevezők a nevezéskor leadott pólóméretüket  szintén 2023. szeptember 30-ig tudják módosítani. Ezt követően a rendszerben a maradvány és lerendelt pólóméretek visszaszámlálóval érhetőek el.

(A jelenlegi helyzetben szigorodott a póló rendelés, gyártás és szállítás feltételrendszere és határideje, így a 2024. évre a végső Mizuno póló rendelést 2023. szeptember 30-án leadja, módosításra ezért a póló méret leadás dátumát követően nincsen mód.)

9.) Befizetett nevezés lemondása
I.) A Szervező a nevezés lemondását, az eseményt megelőzően, 2024. március 1. éjfélig tudja elfogadni, kizárólag írásban, a [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben a befizetett összeg 75%-át a Szervező visszafizeti.
II.) 2024. március 1. után a nevezés lemondását semmilyen okkal nem fogadja el a Szervező, ezen időponton belül a nevezés átruházására nincs lehetőség, a nevezési díjat nem fizeti vissza a részére.

10.) A Felelősségvállalási nyilatkozatról
A rajtszám és a rajtcsomag felvételének elengedhetetlen feltétele a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírása (kizárólag a csapatkapitány által) és nyomtatott átadása a versenyirodában; a csapatok, McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra indulók és az egyéni indulók esetében is. Fontos, hogy a csapatok esetében a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tagcserére már nincs lehetőség! A Felelősségvállalási nyilatkozatokat a csapatkapitány (vagy meghatalmazottja – meghatalmazással vagy a befizetést visszaigazoló e-mail bemutatásával) adhatja le.

11.) A nevezési díjról
I.) A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartása vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező e-mailen értesíti a résztvevőt a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a nevezés törlésre kerül. A 6. pont rendelkezései ebben az esetben is irányadók. Csapatok esetén a nevezési díj befizetése kizárólag egy összegben történhet. A külön utalt nevezési díjakat a banki költségek levonása után visszautalja a Szervező. A résztvevő elfogadja, hogy a Szervező, csak a nevezési formon, a csapatkapitány által megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani.
II.) A jelentkezők a nevezés leadását követően számlát és számlázási adatot nem tudnak módosítani.
A rajtcsomag átvételekor az indulók részére 5000 forint kaució ellenében adjuk át a chipeket. A kaució megfizetésekor 5000 forintosnál nagyobb bankjegyet nem tudunk elfogadni. A célterületen nem visszaváltott chipeket 2024. május 15-ig váltjuk vissza.
III.) Azon csapatok rajtcsomagjait, akik nem vették át a verseny előtt 2024. május 15-ig tároljuk és adjuk ki a csapatok részére. Ezt követően nincs lehetőség a rajtcsomag felvételére!

12.) Csapatok létszámának módosításáról
Kizárólag a csapat létszámának növelésére van lehetőség, erre is csak a Szervező egyedi elbírálása alapján; a bővítéskor érvényben lévő nevezési díj megfizetésével. A csapatlétszám bővítését kizárólag e-mailen fogadja a Szervező, a [email protected] címen. Fontos, hogy a bővítést garantálni nem tudjuk. Az elbíráláskor figyelembe vesszük a meglévő pólókészletet, a csapat rajtidőpontját és a választott kategória telítettségét.

13.) A rajtcsomag felvételéről 
I.) Egyéni és McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra rajtcsomag felvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány; két tanú által aláírt meghatalmazás vagy a befizetésről szóló visszaigazoló e-mail szükséges. 
II.) Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány (személyi igazolvánnyal), vagy az általa, érvényes, két tanú által aláírt meghatalmazással (vagy a befizetésről szóló visszaigazoló e-maillel) meghatalmazott személy veheti át, szintén fényképes igazolvánnyal.

A 10. pont rendelkezései ebben az esetben is irányadóak.

A nevező elfogadja, hogy az aktuális járványügyi, illetve háborús helyzet miatt a Szervező köteles betartani és betartatni a Magyar Közlönyben közzétett szabályokat.

14.) A rajtidőpontokról
A Szervező a végleges csapatrajtokat 2024. március 10-ig teszi közzé. A rajtidőpont megváltoztatására semmilyen körülmények között nincs mód!
I.) Az egyéni verseny esetében fix rajtidőpontban történik a rajtolás.

II.) A 2, 3, 4 és 5 fős csapatokat a Szervező lehetőséghez képest egyénileg rajtoltatja, de jelölhet fix rajtidőpontot is. A  létszám függvényében a fix rajtoltatás esetében a Szervező több rajtidőpontot is megjelölhet, és külön indíthatja a “lassabb” és külön a “gyorsabb” csapatokat, ezen esetben az esélyegyenlőség miatt az eredményhirdetéskor kizárólag a gyorsabb csapatok közül hirdetünk eredményt!

III.) A 2-13 fős csapatoknál a tagcsere miatti köridő megváltoztatására van lehetőség, ezt a csapatkapitány személyes profilján belül tudja módosítani 2024. március 1-ig.

15.) A Céges csapatverseny csapatairól
A Céges csapatverseny kategóriában a csapatnévnek valamilyen formában tartalmaznia kell a cégnevet. Egyazon cégtől induló csapatok egyszerre rajtolnak, amennyiben a köridejük ezt lehetővé teszi. Nagy köridő különbség esetén a Szervező fenntartja a jogot külön rajtidőpont kijelölésére.

16.) Indulási és rajtidőpont választási jogok 2025. évi NN UB-ra!
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2024. évben az NN UB 6-13 fős férfi, női 1-3 helyezett, továbbá a 6-13 fős céges kategória 1-3 helyezett csapatai részére a 2025. évi NN UB-ra indulási és rajtidőpont választási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel és csapatlétszámmal, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes. A rajtidőpontok kiválasztása során a Szervező figyelembe veszi a csapat megadott köridejét és a verseny aktuális szintidejét is.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2024. évben a köridejüket legpontosabbban megadó csapatai részére a 2025. évi NN UB-ra indulási és rajtidőpont választási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel és csapatlétszámmal, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes. A rajtidőpontok kiválasztása során a Szervező figyelembe veszi a csapat megadott köridejét és a verseny aktuális szintidejét is.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2024. évben azon csapatok részére, akik átlagos köridőt adtak meg és 16:00 utáni rajtidőpontot kaptak, azoknak a 2025. évi NN UB-ra indulási és rajtidőpont választási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel és csapatlétszámmal, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes. A rajtidőpontok kiválasztása során a Szervező figyelembe veszi a csapat megadott köridejét és a verseny aktuális szintidejét is.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2024. évben a meghatározott UTT-130 teljesítő csapatok részére, a meghirdetettek szerint, a 2025. évi NN UB-ra indulási és rajtidőpont választási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel – de bővíthető  csapatlétszámmal -, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes. A rajtidőpontok kiválasztása  során a Szervező figyelembe veszi a csapat megadott köridejét és a verseny aktuális szintidejét is.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2024. évben a meghatározott Burger King Ultrabalaton TRAIL versenyén  teljesítő csapatok részére, a meghirdetettek szerint a 2025. évi NN UB-ra indulási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel – de bővíthető  csapatlétszámmal -, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes. A rajtidőpontok kiválasztása  során a Szervező figyelembe veszi a csapat megadott köridejét és a verseny aktuális szintidejét is.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2024. évben a meghatározott Burger King Ultra Lupa-tó versenyén  teljesítő csapatok részére, a meghirdetettek szerint a 2025. évi NN UB-ra indulási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel – de bővíthető  csapatlétszámmal -, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes. A rajtidőpontok kiválasztása  során a Szervező figyelembe veszi a csapat megadott köridejét és a verseny aktuális szintidejét is.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy 2024. évi versenyre a Szervező az esetleges megürült helyeket továbbra is saját elbírálása szerint tölti fel a várólistáról. A várólistára való jelentkezés időpontja nem befolyásolja a bekerülést.

17.) A parkolásról
A Résztvevő elfogadja és betartja az eseményen a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat, mind a versenyközpontban, mind a váltópontokon, a saját és a többi Résztvevő érdekében. A Szervező a versenyközpont területén környezetvédelmi okok miatt a kisbuszok részére elsőbbségi parkolást biztosíthat. A verseny útvonala táblákkal és felfestésekkel kerül kijelölésre és megtalálható lesz az online műsorfüzetben is. A verseny alatt ezek a jelölések követendők. Az útvonal követése minden esetben a szakaszt futó versenyző felelőssége. Az útvonalon a STAFF tagjai, polgárőrök és rendőrök segítik a haladást, utasításaikat a versenyzők minden esetben kötelesek betartani. Ellenkező esetben a rajtszámot és a chipet a Szervező leveszi, az érintett csapattag vagy egyéni induló a versenyből kizárásra kerül.

18.) Vis maior
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, háborúval kapcsolatos intézkedések, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, verseny rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező az alábbi pótidőpontot (19.pont) jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a 2024. évi verseny megrendezésének időpontját a pandémia és háborús helyzet miatti állami és lokális intézkedések is érinthetik.

19.) Pótidőpont 2024
A Szervező a nevezések megnyitásakor a 2024. évben pótidőpontként a 2024. szeptember 20-22. dátumot jelölte meg.  A résztvevő tudomásul veszi, hogy a 2024. májusi időpont, esetleges 2024. év őszi pótidőpontra történő változtatása esetén a részvétel nem mondható le, és nem helyezhető át más évre. A pótidőpontban a Szervező fenntartja a rajtidőpontok újra jelölésének lehetőségét, melyet legkésőbb a verseny előtt 1 hónappal tesz közzé. Amennyiben a Szervező nem tudja megrendezni az őszi pótidőpontban az eseményt, akkor bejelenti az esemény törlését.

20.) A verseny törlése esetén a nevezési díjak visszafizetésének módjáról
A nevezések megnyitásakor bízunk benne, hogy 2024. évben az eseményt nagy valószínűséggel az eredeti, vagy a pótidőpontban meg tudjuk rendezni. Sajnos egy ilyen kaliberű verseny engedélyezését és lebonyolítását igen sok előre nem várt akadály és körülmény befolyásolhatja, ezért a verseny hosszútávú megrendezhetőségének érdekében a nevezési díjak visszafizetését az alábbi módon vállaljuk.
Az NN UB  előkészítése és megrendezése egy éves folyamat és munka eredménye, melyet az állandó alkalmazottakat foglalkoztató iroda akkor is elvégez, ha a verseny bármely okból elhalasztásra kerül vagy esetleg elmarad. Ez számunkra folyamatos előkészítési költséget jelent, melyet az aktuális befizetett nevezési díjakból finanszírozunk (a Szervező csapat bér és járulék költsége, iroda és a bejárások útiköltsége, programozói feladatok és előfizetések, grafikai feladatok, beszállítóktól megrendelt, le nem mondható szolgáltatások….stb.). Minden halasztás megannyi többletköltséggel és előre nem kalkulálható plusz munkával jár. A verseny hosszútávú megrendezhetőségének érdekében, az alábbi feltételrendszert vagyunk kénytelenek bevezetni, mely egy esetleges 2024. évi elmaradás esetén a nevezési díjakból 75%-ot térít vissza nevezőinknek, míg 25% összegből finanszírozza az elmúlt időszak előkészítés folyamatait, ezzel teremtve meg a verseny további megrendezésének lehetőségét.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt a Szervező törli az alábbi két lehetőséget biztosítja:

  1. A Szervező a nevező részére biztosítja a nevezés 2025. évre való átvezetését. Az évről évre emelkedő rendezési költségek miatt ez esetben a 2025. évi inflációs rátának megfelelő (KSH által közzétett) plusz díjkülönbözetet számláz ki, melyet az átvezetéssel élő csapat vagy egyéni nevező 2024. október 15. napjáig a Szervező részére átutal. Ezen esetben a  Szervező a nevezőt vagy a csapatkapitányt a nevezési felületen megadott email címén értesíti. Amennyiben a nevező vagy a csapatkapitány által képviselt csapat ezt a lehetőséget választja, és a kiküldött különbözetet megfizeti, úgy nevezését automatikusan átrakjuk a 2025. évre. Amennyiben a díjkülönbözet nem érkezik be a Szervező számlájára 2024. októbert 15. napjáig, a csapat részére a befizetett nevezési díjat a 20./2 pontban megjelölt módon fizetjük vissza és a csapat nevezését a listáról töröljük.
  2.  A nevező, amennyiben nem kívánja nevezését a 20./1 pont szerint a 2025. évre tovább vinni, a Szervező az eredetileg befizetett nevezési díj 75 %-át az alábbiak szerint visszafizeti:

A nevezési díj 75%-nak nettó összegét a sztornószámla kiállításakor, míg a 75% ÁFA tartalmát a sztornószámla kiállítását követő 120 napon belül.
A felosztásra azért van szükség, mert a nevezési díj befizetése után, a jogszabály szerint az ÁFÁ-t az állam részére a Szervező megfizeti; a sztornó számla kiállítását követően visszaigényli és csak ezután tudja visszautalni a Nevező részére.
Amennyiben a Szervező a fenti határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

21.) Útvonalról
A Szervező az útvonalat track formájában teszi elérhetővé. Az útvonal követésére órát, vagy telefont ajánl. A Szervező több száz táblát helyez ki, melyek segíthetik a tájékozódást, de sajnos több esetben fordult már elő, hogy a táblákat elviszik, vagy átforgatják, ezért az útvonal esetén a hivatalosan megadott track az irányadó! Javasoljuk, hogy a track-et csak közvetlenül az esemény előtt töltsd le, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján,  útvonalváltozások még az utolsó napokban is előfordulhatnak!

Szervező az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja.

22.) Viharos időjárás esetén

Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pót időpontot és pénzt nem fizet vissza. A Szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában – a sorozat Facebook oldalán – és az esemény weboldalán teszi közzé.

23.) Adatok hitelességéről
A Résztvevő a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul. Az általa megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és további versenyekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

24.) A doppingolásról
A Résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. Ennek megtagadása esetén a versenyből kizárható, eredményei törölhetők. A verseny tisztaságának érdekében, a nemzetközi dopping előírások figyelembevételével, mind a női, mind a férfi egyéni verseny indulói doppingtesztre kötelezhetőek. Pozitív teszt esetében a versenyzőt a Szervező kizárja, a sorrendet módosítja. A WADA tiltólistáján szereplő gyógyszerekről és hatóanyagokról bővebben ITT.

25.) Az időmérő rendszer hibájának esetén
A versenyben elől haladó futókat – látótávolságon belül – médiamotoros kísérheti a közvetítések és a pontos időjóváírások érdekében. Abban az esetben, ha az időmérő rendszer meghibásodik, a motoros kísérők jegyzik fel manuálisan a pontokon való áthaladást.

26.) A rajtszám viseletéről
A verseny alatt a rajtszámot a Résztvevő elől viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat. A rajtszám elengedhetetlen a befutóérem átvételéhez.

27.) Kizárható továbbá, aki
I.) Nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot.
II.) A nevezési formot és a Felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki.
III.) A chipet nem rendeltetésszerűen használja.
IV.) Nem viseli a csapatok és a McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra résztvevői számára kötelező karszalagot.
V.) Chipet viselő futót, akit kerékpárral vagy “kocsiztatva” szállítanak.
VI.) Az egyéni versenyzőknél, valamint a 2-5 fős csapatok közül az, aki kettőnél több időmérő pontot hagy ki (a pénteki ultrafutók részére  az időmérő pontok használata a versenykiírás szerint kötelező).
VII.) Résztvevő elfogadja, hogy  a 211 km alatt a Szervező több, előre nem közölt ponton manuálisan is jegyezheti az egyéni versenyzők áthaladását, ahol az jelentős eltérést (25%+) mutat a saját átlag teljesítéshez képest, a versenyzőt a versenyből kizárhatja.
VIII.) A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a Résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen, saját rendezésű eseményre sem fogad a jövőben.
IX.) Megszegi a versenyszabályzatban található dohányzásra vonatkozó szabályokat.
X.) Azon csapatokat, akik megszegik a versenyszabályzatban a filmforgatással kapcsolatos szabályokat.
XI.) Azon csapatokat, egyéni futókat vagy kerékpárosokat akik megelőzik a versenyt felvezető- pályanyitó motorost, vagy kerékpárost aki a mezőny elején halad. A pályanyitó motoros – kerékpáros tempója az aktuális első csapat ÁTLAGOS tempójánál maximum 1 órával gyorsabb.  Csapatok esetében a kizárás nem csak a futóra, hanem az egész csapatra vonatkozik. Kizárás követően a Szervező befutóérmet nem ad át.  
XII.) Azon csapatokat, egyéni futókat vagy kerékpárosokat akik megszegik a vasúti átjárókban az áthaladásra vonatkozó szabályokat. Csapatok esetében a kizárás nem csak a futóra, hanem az egész csapatra vonatkozik. Kizárás során a Szervező befutóérmet nem ad át.
XIII.) (csapat) az előre megadott köridejéhez képest 5 %-al gyorsabb vagy 10%-al lassabb*, Szervező – versenyigazgatói döntés alapján –
 a teljes csapatot kizárhatja, részükre érmet nem ad át és az eredménylistában sem szerepelnek. *Módosítva 2024.03.04.

28.) A vasúti átjárókról
A Résztvevő a vasúti átjárókban, a forgalmat irányító személyzet utasításait betartja. Piros jelzés esetén az áthaladás tilos és életveszélyes, az ezt megszegő versenyzőt és a teljes csapatot azonnal kizárjuk!

29.) Forgalomirányítás
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a verseny útvonala több helyen forgalom elől el nem zárt közutat keresztez, mely pontokon az áthaladás saját felelősségre történik. Ezeken a pontokon a KRESZ alapján kialakított forgalmi rend van érvényben. A Szervező ezen pontok többségére pályabírókat, biztosítókat bíz meg, akik itt a futókat figyelmeztethetik a járművek elsőbbségére és feltarthatják, addig míg a forgalom résztvevői nem állnak meg, és engedik tovább a versenyzőt. A pályabíróknak (kivéve egyenruhás rendőröket) nincs jogosultságuk a járművek megállítására, a forgalomba beavatkozásra, ők kizárólag a futót tarthatják fel! Kérjük, hogy a verseny és a résztvevők biztonsága érdekében az egyébként is kötelező szabályokat tartsd be! Az adott pontokon lévő rendezvénybiztosítók a Te segítésedre, és a biztonságod garantálása céljából végzik munkájukat. A verseny Szervezője nem vállal felelősséget azon következményekért, melyek abból erednek, ha a versenyző figyelmen kívül hagyja az adott ponton érvényben lévő közúti közlekedési szabályokat, a pályabíró, vagy a forgalomirányító rendőr jelzéseit.

30.) Kerékpáros indulóknak
Kötelező a McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra résztvevőinek és az egyéni  bringás kísérőknek a bukósisak viselete, a teljes verseny időtartama alatt! A kerékpáron a KRESZ szabályai szerinti kivilágítás kötelező!

31.) A frissítésről
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a különböző kategóriájú indulók részére különböző frissítést biztosít. A pénteki ultrafutó napon a Szervező az egyéni és 2-3 fős csapatoknak a versenykiírásban közzétett extra asztalos frissítést is biztosítja.  A pénteki ultrafutó napon a Szervező a 4-5 fős csapatoknak a versenykiírásban közzétett frissítést biztosítja. A 6-13 fős csapatok esetében, a váltópontokon minden induló részére, a nevező által magával hozott, újratölthető poharakba biztosít vizet és izotóniás italt; de csak az adott szakaszt teljesítő (az időmérő chipet viselő) versenyző részére biztosít banánt, szőlőcukrot, sós ropit és mazsolát.  A McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra indulók csak a kiírásban szereplő 8 ponton kapnak frissítést. A versenyen keletkező szemetet kizárólag a frissítő és váltópontokon dobhatja el, ahonnan a Szervező ezt elszállítja. Az útvonalon a szemét eldobása nem megengedett, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

32.) A váltásokról
A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező a csapatok részére a kijelölt váltópontokon biztosít lehetőséget a váltásra, ahol az időmérés is történik. Előre nem látható események miatt a váltás ezeken a pontokon kívül is megengedett. Ebben az esetben, a kísérő autók semmilyen esetben sem zavarhatják az útvonalon közlekedő futókat, kerékpárosokat és az egyéb szabályosan közlekedő autók haladását.

33.) Biztonsági ellenőrzések
Biztonsági okokból az éjszakai szakaszokon a futóknak kötelező a fejlámpa viselete. A sötétedést követően – előre nem publikált váltópontokon – a fejlámpa használatát a Szervező ellenőrizheti, ezekről a pontokról csak a fejlámpával rendelkező futókat engedi tovább. A bringások részére a KRESZ által elfogadott kivilágítás szükséges, ezek hiányában a verseny nem folytatható.

34.) Tilos
A versenyen görkorcsolyázni (kangoo cipővel és más sporteszközökkel teljesíteni), kutyával vagy más állattal futni, továbbá rajtszám nélkül teljesíteni (túrabot használata megengedett)! A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható. A versenyközpontba kutya kizárólag szájkosárral vihető be.

35.) Babakocsis futás
Babakocsival futni kizárólag saját felelősségre és csak nappal lehetséges. Az ebből adódó balesetekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

36.) A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység csak a Balatonman Triatlon Kft. előzetes írásbeli engedélyével végezhető!

37.) További szponzorokról
Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

38.) A Részvevők életkorára vonatkozó szabályok
A részvételi korhatárt (a versenyen összesen megtehető kilométerek függvényében) a Szervező az alábbiak szerint maximalizálta:
I.) Maraton egyéni korhatár: betöltött 16. év, írásos szülői beleegyezéssel
II.) Félmaraton egyéni korhatár: betöltött 13. év, írásos szülői beleegyezéssel
III.) 10 km egyéni táv korhatár: betöltött 10. év, írásos szülői beleegyezéssel (csapatban)
IV.) 10 év alatti gyermek kizárólag szülői felügyelettel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat
V.) Egyéni versenyszámot (211 km) kizárólag 18 éven felüliek teljesíthetnek
VI.) Kerékpár egyéni korhatár: betöltött 14. év, írásos szülői beleegyezéssel, kizárólag felnőtt kísérő kíséretével

39.) Az orvosi beavatkozásról
A Résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja. Egyéni indulóknál – a váltópontoknál – az egyéni szintidőt meghaladó versenyzők rajtszámát és időmérő chipjét biztonsági okokból levesszük, ők a versenyt nem folytathatják. A csapatok esetében a csapat folytathatja az alkalmatlannak minősített versenyző nélkül a versenyt.

40.) Létszámkorlátozás és a nevezés zárása
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

41.) A fürdésről
A verseny alatt a Balatonban történő fürdés csak saját felelősségre történhet. Az ebből eredő balesetekért és egyéb következményekért a Szervező felelősséget nem vállal.

42.) Az értékekről
A Szervezők a kísérő autókban és a szállásokon hagyott értékekért nem vállal felelősséget.

43.) A szintidőkről
A kör megtételére egyéni indulók esetében, a rajt időpontjától számított 31 óra áll rendelkezésre.
A kétfős csapatok esetében 30 óra, míg a háromfős csapatok esetében 29 óra, míg a négyfős csapatok esetében 28 óra, az ötfős csapatok esetében 27 óra.
A 6-13 fős csapatok esetében a szintidő, a nevezéskor megadott saját köridő (maximum 27 óra), PLUSZ EGY ÓRA (így maximum 28 óra) áll rendelkezésre a kör megtételére; a váltó- és frissítőpontok nyitását és zárását a Szervező ennek függvényében üzemelteti. A kétnapos 10-13 fős versenykategória résztvevői számára a szintidő megegyezik a pontok zárásával.

McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra részére nincs szintidő, de a célterületet legkésőbb 2024. május 7-én, 18 órakor a Szervező bezárja. A hivatalos szintidőkön kívül beérkező versenyzőnek érmet (egyéniek célszalagot) nem kapnak és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.

44.) Időjóváírás
2024. évben sem a vasúti átjárókban, sem az egyéb forgalomirányítást igénylő ponton nem alkalmazunk időjóváírást, de a KRESZ szabályai itt is érvényben vannak.

45.) Az NN UB etikája
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az NN Ultrabalaton szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, a parkoltató személyzet és a STAFF is ennek szellemében dolgozik. Futók vagyunk. Nem különböztetjük meg magunkat sem bőrszín, sem vallás, sem nem vagy kor szerint. Nem fontos, honnan jövünk; az sem, hogy milyen gyorsan haladunk. Összeköt bennünket a sport szeretete, az egymás és a táv iránti kölcsönös tisztelet.

A nevező tudomásul veszi, hogy a Szervező cég nem nonprofit társulás, hanem olyan gazdálkodó szervezet, mely tevékenysége során adót, dolgozói után járulékot fizet meg az aktuális törvények szerint és ezáltal részt vállal a közös teherviselésből. A cég dolgozói vállalnak önkéntes tevékenységet más eseményeken és Szervezőként több karitatív cél mögé állnak be évről évre.

Szeretjük a munkánkat, és szívvel lélekkel mindent megteszünk annak érdekében, hogy versenyzőink számára a lehető legjobb versenyeket szervezzük meg.

A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a Résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen, saját rendezésű eseményre sem fogad a jövőben.

46.) A drónok használatáról
A drónokra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélyével működtethetők drónok a rendezvény idején.

47.) Filmforgatásról
Az eseményen a csapatokat vagy egyéni indulókat kísérő forgatócsoportok működése engedélyhez kötött, melyhez a Szervező  a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélye szükséges. A Szervező az engedélyek megadása során kéri, hogy az esemény megjelenítésekor a hivatalos nevet NN Ultrabalatont használják, a készülő kisfilmet a közzététel előtt a Szervező részére jóváhagyásra küldjék meg.

48.) A dohányzásról
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen – a nemdohányzók védelmében – szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a Szervező a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen, a verseny ideje alatt dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből. Csapatverseny esetén a büntetés kizárólag a szabályt megszegő sportolóra vonatkozik.

49.) Biztosítás
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

50.) Reklamáció
A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

51.) Versenyzői státusz
Egy versenyző kizárólag egy csapatban szerepelhet a versenyen. Egyéni versenyző nem lehet egyidejűleg más csapat tagja.

52.) GDPR
Minden jelentkező a nevezésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a nevező hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez – A Balatonman Triatlon Kft. által szervezett NN Ultrabalaton versenyre történő jelentkezéssel önkéntes hozzájárulását adja a Balatonman Triatlon Kft. adatkezelőnek a rendezvényszervezés során a rendezvény lebonyolítása céljából. A nevező hozzájárul a szervezési feladatokon kívül: – a személyt ábrázoló fényképfelvételeknek a Balatonman Triatlon Kft. marketing-, reklám- és egyéb tájékoztató kiadványaiban történő felhasználásához, – a benyújtott nevezési információk sokszorosításához, – harmadik személynek történő továbbításához vagy azzal való közléséhez.

 

53.) SZÁLLÁSOKRÓL

Szervező felhívja a figyelmet, hogy a pandémia megjelenése óta minden sportesemény dátuma és megrendezése kockázattal jár. Az NN UB esetében sok csapat vagy egyéni induló foglal szállást előre a verseny meghirdetett időpontjára. Kérjük, hogy a szállásokat úgy foglaljátok, hogy azok lemondhatóak, vagy áthelyezhetőek legyenek. Szervező az esetleges időpontváltozás miatti vissza nem fizetett szállás károkért felelősséget nem vállal.

54.) KÉTNAPOS 10-13 FŐS VERSENY KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYAI

Erre a számra nevező versenyzők részére speciális szabályok vonatkoznak, melyek a következők:

I.) A versenyszámra maximum 24 órás köridővel tudtok regisztrálni. A nevező tudomásul veszi, hogy szombaton korai rajtidőpontra számíthat.

II.) Vasárnap reggeli tömegrajt 4:30-kor* lesz Balatonboglár Nyugat ponton, de erre nem kötelező minden csapattagnak megjelenni, csak a chipet vivő első futónak.
*Módosítva 2024.03.08., csapatkapitányok levélben értesítve.

III.) Nevező tudomásul veszi, hogy mindkét napon előre kiírt fix  távot kell teljesíteni, mely nem módosítható.  A távot nem teljesítő vagy túlteljesítő csapatokat – technikai okok miatt – a versenyből kizárjuk.

IV.) A Vasárnapi napon a táv teljesítésére max. kilenc óra áll majd rendelkezésre, a pontokat és a pályát ennek alapján tartjuk nyitva.

55.) A 2024. ÉVI NN UB ELŐNEVEZÉSRŐL ÉS RAJTIDŐPONT VÁLASZTÁSRÓL
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a 2023. évben előnevezést nyert csapatkapitányok, 2023. szeptember 11-én 18 óra 18 perctől regisztrálhatják a 2024. évi NN UB csapatukat. Az előnevezés időszaka 2023. szeptember 16. 23 óra 59 percig tart. Ezt követően, az előnevezési időszakban nem regisztrált csapatok előnevezési joga elvész.

A nevezéskor a csapatkapitány a Szervező által előre megadott rajtidőpontok közül, a csapat tervezett körideje alapján választhat. A rajtidőpontok limitált mennyiségben, a regisztrációk sorrendjében lesznek elérhetők.

A résztvevő elfogadja, hogy a nevezéskor leadott, választott rajtidőponton, a későbbiek során nem módosíthat.

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

A szervező fenntartja a jogot a program és kiírás megváltoztatására.
Menü