VERSENYSZABÁLYZAT

XV. NN ULTRABALATON VERSENYSZABÁLYZAT
2021. OKTÓBER 1-3.

Kérjük, figyelmesen olvasd át a 2021 évi versenyszabályzatot, melyet a 2020 évi tapasztalatok alapján frissítettünk, különös tekintettel a verseny pótidőpontjával és ennek elmaradása esetén a nevezési díjak visszafizetésével vállalt feltételekre!

*A pirossal kiemelt kiegészítések 2021 augusztus 10-én került beírásra, az akkor érvényben lévő állami szabályozás eredményeképpen!

1.) A versenyszabályzat elfogadásáról
Az NN Ultrabalaton indulójaként a jelen versenyszabályzatban foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre a jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed.

2.) Egészségi állapotomról
A Résztvevő kijelenti, hogy az XV. NN Ultrabalatonon egészségesen, saját felelősségére, az általa választott távra, túrára mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

3.) Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a Résztvevőről felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban külsős biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. Hozzájárul, hogy a Személyes profilban lévő e-mail címre és telefonszámra a Szervező levelet, illetve üzenetet küldjön a verseny információival és további sporteseményekkel kapcsolatban.

4.) A nevezések átruházásról
Elfogadja, hogy a nevezése és a rajtcsomagja át nem ruházható.

*Az államilag szabályozott részvételi feltételek miatt, 2021 augusztus 10-től – 2021 augusztus 22-ig a nevezéseket átadhatjátok mely ügyintézésre kizárólag a hello@ultrabalaton.hu címen van lehetőség!

5.) A regisztrációs rendszerről és a Személyes profilról
A 2018-as versenyre bevezetett (és jelenleg is érvényes) regisztrációs rendszerről ITT olvashatok, a benne foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy Személyes profillal kizárólag egy csapatkapitányi tiszt tölthető be.

6.) Foglalóról 2-13 fős csapatok esetében
A résztvevő tudomásul veszi, hogy
I.) a nevezés leadását követően, azoknak a regisztrálóknak, akik bejutottak:
a.) 2-3 fős csapatok esetében legkésőbb 2020. december 6. napjáig
b.) 4-13 fős csapatok esetében legkésőbb 2020 november 22. napjáig
csapatnevezésenként 20 000 Ft foglalót köteles megfizetni a Szervező által megadott bankszámla számra.
II.) a fennmaradó nevezési díj befizetési határideje 2021. január 15. napja
III.) a csapat nevezése csak a foglaló befizetésével válik érvényessé
IV.) amennyiben a foglaló összege a versenyszabályzat 6/II. pontjában meghatározott  napig nem kerül jóváírásra a Szervező által megadott bankszámlán, úgy a nevezés törlésre kerül
V.) amennyiben a teljes nevezési díj 2021. január 15. napjáig nem kerül jóváírásra a Szervező által megadott bankszámlán, úgy a nevezés törlésre kerül és a foglaló elvész
VI.) az I.) pont szerinti határidőt követően befizetett foglalót – a nevezés törlése mellett – a bankköltségek levonását követően a Szervező visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a foglaló összege érkezett
VII.) az V.) pont szerinti határidőt követően beérkezett nevezési díjat – a nevezés törlése mellett – a bankköltségek és a foglaló összegének levonását követően a Szervező visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a nevezési díj összege érkezett
VIII.) A jelentkezők a nevezés leadását követően számlát és számlázási adatot nem tudnak módosítani.

7.) A köridő módosításának lehetőségéről
A csapat köridejének pontos kiszámítása a szakaszkalkulátor segítségével lehetséges. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a későbbiek folyamán a  rendezőség, a csapatkapitány által megadott köridő alapján határozza meg a csapat rajtidőpontját. A köridőt kizárólag a csapatkapitány Személyes profiljával lehet, 2021. március 1-éig módosítani.

*Az államilag szabályozott részvételi feltételek miatt, 2021 augusztus 10-től – 2021 augusztus 22-ig a kora hajnalban vagy késő délután rajtoló csapatok tagcsere miatt köridőt módosíthatnak, így új rajtidőpontot kaphatnak, ennek  ügyintézésre a  a hello@ultrabalaton.hu címen van lehetőség!

8.) A pólóméretek módosításának lehetőségéről
A 4-13 fős csapatok nevezéskor megadott pólóméretek, 2020. december 1-jéig, csapatok esetében kizárólag a csapatkapitány Személyes profilján keresztül módosíthatók. Ezt követően méretmódosításra még tagcsere esetén sincs mód!

Egyéni nevezők, McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra nevezők a nevezéskor leadott pólómérteüket igen szűkös határidővel szintén 2020 december 1-jéig tudják módosítani. Ezt követően a rendszerben a maradvány és lerendelt polóméretek visszaszámlálóval érhetőek el.

(A járványügyi helyzet miatt szigorodott a póló rendelések, gyártások és szállítás feltételrendszere és határideje, így a  2021 évre a végső Mizuno póló rendelést 2020 december 2-án leadja, módosításra ezért nincsen mód)

*Az államilag szabályozott részvételi feltételek miatt, 2021 augusztus 10-től – 2021 augusztus 22-ig a pólóméreteket kizárólag a CSK tudja személyes profilján keresztül módosítani! 

9.) Befizetett nevezés lemondása
I.) A Szervező a nevezés lemondását, az eseményt megelőzően, 2021. március 1 éjfélig tudja elfogadni, kizárólag írásban, a hello@ultrabalaton.hu e-mail címen. Ebben az esetben a befizetett összeg 75%-át a Szervező visszafizeti.
II.) 2021. március 1. után a nevezés lemondását semmilyen okkal nem fogadja el a Szervező, ezen időponton belül a nevezés átruházására sincs lehetőség, a nevezési díjat nem fizeti vissza a részére.

10.) A Felelősségvállalási nyilatkozatról
A rajtszám és a rajtcsomag felvételének elengedhetetlen feltétele a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírása és nyomtatott átadása a versenyirodában; a csapatok, McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra indulók, az NN UB-félmaraton indulók és az egyéni indulók esetében is. Fontos, hogy a csapatok esetében a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tagcserére már nincs lehetőség! A Felelősségvállalási nyilatkozatokat a csapatkapitány (vagy meghatalmazottja – meghatalmazással vagy a befizetést visszaigazoló e-mail bemutatásával) adhatja le.

11.) A nevezési díjról
A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartása vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező e-mailen értesíti a résztvevőt a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a nevezés törlésre kerül. A 6. pont rendelkezései ebben az esetben is irányadók. Csapatok esetén a nevezési díj befizetése kizárólag egy összegben történhet. A külön utalt nevezési díjakat a banki költségek levonása után visszautalja a Szervező. A résztvevő elfogadja, hogy a Szervező, csak a nevezési formon, a csapatkapitány által megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani.
A jelentkezők a nevezés leadását követően számlát és számlázási adatot nem tudnak módosítani.
A rajtcsomag átvételekor az indulók részére 5000 forint kaució ellenében adjuk át a chipeket; a célterületen nem visszaváltott chipeket 2021 október 7-től október 29-ig váltjuk vissza pénz ellenében.

12.) Csapatok létszámának módosításáról
Kizárólag a csapat létszámának növelésére van lehetőség, erre is csak a Szervező egyedi elbírálása alapján; a bővítéskor érvényben lévő  nevezési díj megfizetésével. A csapatlétszám bővítését kizárólag e-mailen fogadja a Szervező, a hello@ultrabalaton.hu címre. Fontos, hogy a bővítést garantálni nem tudjuk. Az elbíráláskor figyelembe vesszük a meglévő pólókészletet, a csapat rajtidőpontját és a választott kategória telítettségét.

*Az államilag szabályozott részvételi feltételek miatt, 2021 augusztus 10-től – 2021 augusztus 22-ig a szervező lehetőséget biztosít a csapat létszámának növelésére,  ennek  ügyintézésre a  a hello@ultrabalaton.hu címen van lehetőség!

13.) A rajtcsomag felvételéről
I.) Egyéni és McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra rajtcsomag felvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány; két tanú által aláírt meghatalmazás vagy a befizetésről szóló visszaigazoló e-mail szükséges.
II.) Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány (személyi igazolvánnyal), vagy az általa, érvényes, két tanú által aláírt meghatalmazással (vagy a befizetésről szóló visszaigazoló e-maillel) meghatalmazott személy veheti át, szintén fényképes igazolvánnyal.

*Az érvényben lévő állami szabályozás eredményeképpen, a rajtcsomag átvételének feltétele (minden induló részére) továbbra is a kitöltött felelősségvállalási nyilatkozat, melyben a csapatkapitány ( vagy egyéni és bringatúrás esetében a versenyző ) nyilatkozik, hogy a leadott csapattagok rendelkeznek a Magyar Közlönyben kötelezővé tett VÉDETTSÉGI KÁRTYÁVAL, vagy VERSENYZŐI ENGEDÉLLYEL

14.) A rajtidőpontokról
A Szervező a végleges csapatrajtokat 2021. március 10-ig teszi közzé. A rajtidőpont megváltoztatására semmilyen körülmények között nincs mód!
I.) Az egyéni, a 2, 3,  fős csapatok esetében fix rajtidőpontban történik a rajtolás, de a létszám függvényében a Szervező több rajtidőpontot is megjelölhet, és külön indíthatja a “lassabb” és külön a “gyorsabb” csapatokat. Az esélyegyenlőség miatt az eredményhirdetéskor kizárólag a gyorsabb csapatok közül hirdetünk eredményt!
II.) A 2-13 fős csapatoknál a tagcsere miatti köridő megváltoztatására van lehetőség, ezt a csapatkapitány személyes profilján belül tudja módosítani, 2021. március 1-ig.

15.) A céges csapatokról
Céges kategóriában a csapatnévnek valamilyen formában tartalmaznia kell a cégnevet. Egyazon cégtől induló csapatok egyszerre rajtolnak, amennyiben a köridejük ezt lehetővé teszi. Nagy köridő különbség esetén a Szervező fenntartja a jogot külön rajtidőpont kijelölésére.

16.) Indulási jogok 2022. évi NN UB-ra!
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2021. évben az NN UB 2-13 fős férfi, női 1-3 helyezett, továbbá a 4-13 fős céges kategória 1-3 helyezett csapatai részére a 2022. évi NN UB-ra indulási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel és csapatlétszámmal, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2021. évben a meghatározott UTT-126 teljesítő csapatok részére, a meghirdetettek szerint, a 2022. évi NN UB-ra indulási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel – de bővíthető  csapatlétszámmal -, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2021. évben a meghatározott Burger King Ultrabalaton TRAIL versenyén  teljesítő csapatok részére, a meghirdetettek szerint a 2022. évi NN UB-ra indulási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon kategóriára, ugyanazon csapatnévvel – de bővíthető  csapatlétszámmal -, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes.

A jelentkező tudomásul veszi, hogy 2021 évi versenyre a szervező az esetleges megürült helyeket saját elbírálása szerint tölti fel a várólistáról. A várólistára való jelentkezés időpontja nem befolyásolja a bekerülést.

17.) A parkolásról
A Résztvevő elfogadja és betartja az eseményen a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat, mind a versenyközpontban, mind a váltópontokon, a saját és a többi Résztvevő érdekében. A verseny útvonala táblákkal és felfestésekkel kerül kijelölésre és megtalálható lesz az online műsorfüzetben is. A verseny alatt ezek a jelölések követendők. Az útvonal követése minden esetben a szakaszt futó versenyző felelőssége. Az útvonalon a STAFF tagjai, polgárőrök és rendőrök segítik a haladást, utasításaikat a versenyzők minden esetben kötelesek betartani. Ellenkező esetben a rajtszámot és a chipet a Szervező leveszi, az érintett csapattag vagy egyéni induló a versenyből kizárásra kerül.

18.) Vis maior
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, verseny rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező az alábbi pótidőpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a 2021 évi verseny megrendezésének időpontját a pandémia miatti állami és lokális intézkedések is érinthetik.

19.) Pótidőpont 

A szervező a nevezések megnyitásakor a 2021 évben pódidőpontként a 2021 október 1-3 dátumot jelölte meg. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a 2021 májusi időpont, esetleges 2021 októberi pótidőpontra történő változtatása esetén a részvétel nem mondható le, és nem helyezhető át más évre.

20.) Pótidőpontban történt elmaradás esetén a nevezési díj visszafizetése, vagy nevezés átvitele 2022. évre 

A nevezések megnyitásakor úgy gondoljuk, hogy 2021 évben az eseményt nagy valószínűséggel az eredeti, de legrosszabb esetben a pótidőpontban meg tudjuk rendezni.
Az NN UB  előkészítése és megrendezése egy éves folyamat és munka eredménye, melyet az iroda akkor is elvégez, ha a verseny bármely okból esetleg elmarad. Ez számunkra folyamatos előkészítési költséget jelent, melyet az aktuális befizetett nevezési díjakból finanszírozunk (a szervező csapat bér és járulék költsége, iroda és a bejárások útiköltsége, programozói feladatok és előfizetések, beszállítóktól megrendelt, le nem mondható szolgáltatások….stb.). A verseny hosszútávú megrendezése érdekében, az alábbi feltételrendszert vagyunk kénytelenek bevezetni, mely egy esetleges elmaradás esetén a nevezési díjakból 85%-ot térít vissza nevezőinknek, míg 15% összegből finanszírozza a előkészítés folyamatát, ezzel teremtve meg a verseny további megrendezésének lehetőségét.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt a 2021. október 1-3, pótidőpontban sem sikerül megrendezni, úgy a  Szervező bejelenti a verseny törlését és az alábbi két lehetőséget biztosítja:

  1. A szervező a nevező részére biztosítja a nevezés 2022 évre való átvezetését és garantálja a 2021 évi díjon történő megrendezést,  további 15 % os plusz díjkülönbözet befizetéssel 2021. november 1. napjáig.  A szervező a nevezőt vagy a csapatkapitányt a nevezési felületen megadott mail címén értesíti, amennyiben a nevező vagy a csapatkapitány által képviselt csapat ezt a lehetőséget választja, és a kiküldött különbözetet megfizeti, úgy nevezését automatikusan átrakjuk a 2022 évre.
  2.  A nevező amennyiben nem kívánja nevezését a 20./ 1 pont szerint a 2022 évre tovább vinni a szervező az eredetileg befizetett nevezési díj 85%-át az alábbiak szerint visszafizeti. 

A nevezési díj 85%-nak nettó összegét a sztornószámla kiállításakor, míg a 85% ÁFA tartalmát a sztornószámla kiállítását követő 120 napon belül.
A felosztásra azért van szükség, mert a nevezési díj befizetése után, a jogszabály szerint az ÁFÁ-t az állam részére a Szervező megfizeti; a sztornó számla kiállítását követően visszaigényli és csak ezután tudja visszautalni a Nevező részére.
Amennyiben a Szervező a fenti határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

21.) Viharos időjárás esetén

Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pót időpontot és pénzt nem fizet vissza. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában – a sorozat Facebook oldalán – és az esemény weboldalán teszi közzé.

22.) Adatok hitelességéről
A Résztvevő a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul. Az általa megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és további versenyekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

23.) A doppingolásról
A Résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. Ennek megtagadása esetén a versenyből kizárható, eredményei törölhetők. A verseny tisztaságának érdekében, a nemzetközi dopping előírások figyelembevételével, mind a női, mind a férfi egyéni verseny első három helyezettje doppingtesztre kötelezhető. Pozitív teszt esetében a versenyzőt a Szervező kizárja, a sorrendet módosítja. A WADA tiltólistáján szereplő gyógyszerekről és hatóanyagokról bővebben ITT.

24.) Az időmérő rendszer hibájának esetén
A versenyben elől haladó futókat – látótávolságon belül – médiamotoros kísérheti a közvetítések és a pontos időjóváírások érdekében. Abban az esetben, ha az időmérő rendszer meghibásodik, a motoros kísérők jegyzik fel manuálisan a pontokon való áthaladást és a vasúti átjáróknál elvesztett időt.

Az időmérő rendszer meghibásodása esetén a Szervező nem tudja minden résztvevő részére az időjóváírást biztosítani és ez esetben az eredményeket időjóváírás nélkül kénytelen érvényeben tartani, amelyet az indulók elfogadnak.

25.) A rajtszám viseletéről
A verseny alatt a rajtszámot a Résztvevő elől viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

26.) Kizárható továbbá, aki
I.) Nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot
II.) A nevezési formot és a Felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki
III.) A chipet nem rendeltetésszerűen használja
IV.) Nem viseli a csapatok és a McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra résztvevői számára kötelező karszalagot
V.) Akit az északi part, Aszófótől Keszthelyig tartó szakaszán autóval futó tempóban, vagy kerékpárral nem a szabályoknak megfelelően (előtte, mögötte) kísérnek,
VI.) Az egyéni versenyzőknél, valamint a 2-3 fős csapatok közül az, aki kettőnél több időmérő pontot hagy ki (az ultrafutók részére  az időmérőpontok használata a versenykiírás szerint kötelező)
VII.) Résztvevő elfogadja, hogy  a 216 km alatt több, előre nem közölt ponton manuálisan is jegyezheti az egyéni versenyzők áthaladását, ahol az jelentős eltérést (25%+) mutat a saját átlag teljesítéshez képest, a versenyzőt a versenyből kizárhatja

27.) A vasúti átjárókról
A Résztvevő a vasúti átjárókban, a forgalmat irányító személyzet utasításait betartja. Piros jelzés esetén az áthaladás tilos és életveszélyes, az ezt megszegő versenyzők azonnal kizárhatók.

28.) Forgalomirányítás

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a verseny útvonala több helyen forgalom elől el nem zárt közutat keresztez, mely pontokon az áthaladás saját felelősségre történik. Ezeken a pontokon a KRESZ alapján kialakított forgalmi rend van érvényben. A szervező ezen pontok többségére pályabírókat, biztosítókat bíz meg, akik itt a futókat figyelmeztethetik, a járművek elsőbbségére és feltarthatják, addig míg a forgalom résztvevői nem állnak meg, és engedik tovább a versenyzőt. A pályabíróknak (kivéve egyenruhás rendőröket) nincs jogosultságuk a járművek megállítására, a forgalomba beavatkozásra, ők kizárólag a futót tarthatják fel! Kérjük, hogy a verseny és a résztvevők biztonsága érdekében az egyébként is kötelező szabályokat tartsd be! Az adott pontokon lévő rendezvénybiztosítók a Te segítésedre, és a biztonságod garantálása céljából végzik munkájukat. A verseny szervezője nem vállal felelősséget azon következményekért, melyek abból erednek, ha a versenyző figyelmen kívül hagyja az adott ponton érvényben lévő közúti közlekedési szabályokat, a pályabíró, vagy a forgalomirányító rendőr jelzéseit.

29.) Kerékpáros indulóknak
Kötelező a McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra résztvevőinek és a bringás kísérőknek a bukósisak viselete, a teljes verseny időtartama alatt! A kerékpáron a KRESZ szabályai szerinti kivilágítás kötelező!

30.) A frissítésről
 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a különböző kategóriájú indulók részére különböző frissítést biztosítanak. Idei újdonság, hogy a 4-13 fős csapatok esetében, a váltópontokon minden induló részére, a nevező által magával hozott újratölthető poharakba biztosít vizet és izotóniás italt; de csak az adott szakaszt teljesítő (az időmérő chipet viselő) versenyző részére biztosít banánt, szőlőcukrot. A McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra indulók csak a kiírásban szereplő 8 ponton kapnak frissítést. A versenyen keletkező szemetet kizárólag a frissítő és váltópontokon dobja el, ahonnan a Szervező ezt elszállítja. Az útvonalon a szemét eldobása nem megengedett, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

31.) A váltásokról
A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező a csapatok részére a kijelölt váltópontokon biztosít lehetőséget a váltásra, ahol az időmérés is történik. A váltás ezeken a pontokon kívül is megengedett. Ebben az esetben, a kísérő autók semmilyen esetben sem zavarhatják az útvonalon közlekedő futókat, kerékpárosokat és az egyéb szabályosan közlekedő autók haladását.

32.) Biztonsági ellenőrzések
Biztonsági okokból az éjszakai szakaszokon a futóknak kötelező a fejlámpa viselete. A sötétedést követően – előre nem publikált váltópontokon – a fejlámpa használatát a Szervező ellenőrzheti, ezekről a pontokról csak a fejlámpával rendelkező futókat engedi tovább. A bringások részére a KRESZ által elfogadott kivilágítás szükséges, ezek hiányában a verseny nem folytatható.

33.) Tilos
A versenyen görkorcsolyázni (kangoo cipővel és más sporteszközökkel teljesíteni), kutyával vagy más állattal futni, továbbá rajtszám nélkül teljesíteni tilos (túrabot használata megengedett)! A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható. A versenyközpontba kutya kizárólag szájkosárral vihető be.

34.) Babakocsis futás
Babakocsival futni kizárólag saját felelősségre és csak nappal lehetséges. Az ebből adódó balesetekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

35.) A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység csak a Balatonman Triatlon Kft. előzetes írásbeli engedélyével végezhető!

36.) További szponzorokról
Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

37.) A Részvevők életkorára vonatkozó szabályok
A részvételi korhatárt (a versenyen összesen megtehető kilométerek függvényében) a Szervező az alábbiak szerint maximalizálta:
I.) Maraton egyéni korhatár: betöltött 16. év, írásos szülői beleegyezéssel
II.) Félmaraton egyéni korhatár: betöltött 13. év, írásos szülői beleegyezéssel
III.) 10 km egyéni táv korhatár: betöltött 10. év, írásos szülői beleegyezéssel (csapatban)
IV.) 10 év alatti gyermek kizárólag szülői felügyelettel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat
V.) Egyéni versenyszámot (216 km) kizárólag 18 éven felüliek teljesíthetnek
VI.) Kerékpár egyéni korhatár: betöltött 14. év, írásos szülői beleegyezéssel, kizárólag felnőtt kísérő kíséretével

38.) Az orvosi beavatkozásról
A Résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja. Egyéni indulóknál – a váltópontoknál – az egyéni szintidőt meghaladó versenyzők rajtszámát és időmérő chipjét biztonsági okokból levesszük, ők a versenyt nem folytathatják. A csapatok esetében a csapat folytathatja az alkalmatlannak minősített versenyző nélkül a versenyt.

39.) Létszámkorlátozás és a nevezés zárása
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

40.) A fürdésről
A verseny alatt a Balatonban történő fürdés csak saját felelősségre történhet. Az ebből eredő balesetekért és egyéb következményekért a Szervező felelősséget nem vállal.

40.) Az értékekről
A Szervezők a kísérő autókban és a szállásokon hagyott értékekért nem vállal felelősséget.

42.) A szintidőkről
A kör megtételére egyéni indulók esetében, a rajt időpontjától számított 32 óra áll rendelkezésre.
A kétfős csapatok esetében 30 óra, míg a háromfős csapatok esetében 28 óra.
A 4-13 fős csapatok esetében a szintidő, a nevezéskor megadott saját köridő (maximum 28 óra), PLUSZ EGY ÓRA (de maximum 28 óra) áll rendelkezésre a kör megtételére; a váltó- és frissítőpontok nyitását és zárását a Szervező ennek függvényében üzemelteti.

McDonald’s BringaMánia Ultrabalaton Bringatúra részére nincs szintidő, de a célterületet legkésőbb 2021. május 16-án, 16 órakor a Szervező bezárja. A hivatalos szintidőkön kívül beérkező versenyzőnek érmet (egyénieknek célszalagot) nem kapnak és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.

43.) A jóváírások és az eredmények kapcsolatáról
Szoros befutó esetén a vasúti átjáróknál lévő időjóváírások miatt előfordulhat, hogy a közös rajt ellenére nem a hamarabb célba érkező versenyző nyeri meg a versenyt. Ugyanez a szabály érvényes a több blokkban zajló rajtoltatás miatt a csapateredményekre. Ennek értelmében a Résztvevő befutója után még módosulhat a helyezés.

44.) Az NN UB etikája
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az NN Ultrabalaton szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, a parkoltató személyzet és a STAFF is ennek szellemében dolgozik. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a Résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen, saját rendezésű eseményre sem fogad a jövőben.

45.) A drónok használatáról
A drónokra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélyével működtethetők drónok a rendezvény idején.

46.) A dohányzásról
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen – a nemdohányzók védelmében – szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a Szervező a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen, a verseny ideje alatt dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből. Csapatverseny esetén a büntetés kizárólag a szabályt megszegő sportolóra vonatkozik.

47.) Biztosítás
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

48.) Reklamáció
A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

49.) Versenyzői státusz
Egy versenyző kizárólag egy csapatban szerepelhet a versenyen. Egyéni versenyző nem lehet egyidejűleg más csapat tagja.

50.) Pénzdíjazás

A jelenlegi NN UB egyéni pályacsúcs: 18:30:20 perc, melyet 2017-ben Dan Lawson, hihetetlen kitartásának köszönhetően állított fel. Szeretnénk inspirálni a versenyszellemű futókat, ezért ezen (2021.) versenyen, az NN UB körrekord megdöntéséért bruttó 500.000.- Ft pénzdíjat ajánlunk fel a Maratonman DEPO jóvoltából! (A körrekord érvényesítéséhez elengedhetetlen a MARABOO által biztosított online jeladó viselete.) * 2021. 02. 04-én a versenyszabályzat az 50. ponttal lett kiegészítve.

51.) GDPR
Minden jelentkező a nevezésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a nevező hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez – A Balatonman Triatlon Kft. által szervezett NN Ultrabalaton versenyre történő jelentkezéssel önkéntes hozzájárulását adja a Balatonman Triatlon Kft. adatkezelőnek a rendezvényszervezés során a rendezvény lebonyolítása céljából. A nevező hozzájárul a szervezési feladatokon kívül: – a személyt ábrázoló fényképfelvételeknek a Balatonman Triatlon Kft. marketing-, reklám- és egyéb tájékoztató kiadványaiban történő felhasználásához, – a benyújtott nevezési információk sokszorosításához, – harmadik személynek történő továbbításához vagy azzal való közléséhez.

 

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

A szervező fenntartja a jogot a program és kiírás megváltoztatására.
Menü