VERSENYSZABÁLYZAT

ULTRA LUPA-TÓ  VERSENYSZABÁLYZAT
2023. július 15-16

Kérjük, figyelmesen olvasd át a 2023. évi versenyszabályzatot, melyet a 2022. évi tapasztalatok alapján alakítottunk ki, különös tekintettel a verseny pótidőpontjával és ennek elmaradása esetén a nevezési díjak visszafizetésével vállalt feltételekre!

1.) A versenyszabályzat elfogadásáról
Az Ultra Lupa-tó (ULT ) indulójaként a jelen versenyszabályzatban foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja, és kötelezettséget vállal annak betartására. Tudomásul veszi, hogy a regisztráción keresztül nevezett résztvevőkre a jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed.

2.) Az egészségi állapotról
A Résztvevő kijelenti, hogy az Ultra Lupa-tó eseményen egészségesen, saját felelősségére, az általa választott távra felkészülten indul, mind fizikálisan, mind mentálisan. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

3.) Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a Résztvevőről felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban külsős biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla. Hozzájárul, hogy a Személyes profilban lévő e-mail címre és telefonszámra a Szervező levelet, illetve üzenetet küldjön a verseny információival és további sporteseményekkel kapcsolatban.

4.) A nevezések átruházásról
Elfogadja, hogy a nevezése és a rajtcsomagja át nem ruházható.

5.) A regisztrációs rendszerről és a Személyes profilról
A 2019-es versenyre bevezetett (és jelenleg is érvényes) regisztrációs rendszerről bővebb információk ITT. A benne foglaltakat a Résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy Személyes profillal, kizárólag egy csapatkapitányi tiszt tölthető be.

6.) Megnyerhető indulási jog 2024. évi UB-ra
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező, a 2023. évben 100 db ULT teljesítő csapat részére – a közzétett szabályok szerint – a 2024. évi UB-ra előnevezési és rajtidőpontválasztási jogot biztosít. Az indulási jog ugyanazon csapatnévvel – de bővíthető  csapatlétszámmal -, ugyanazon csapatkapitány és regisztrációs e-mail cím használata esetén, a nevezési és fizetési határidők betartása mellett érvényes. A száz csapatot 4, 5-10 fős csapatkategóriákban jelöli ki. A 2024. évi UB indulási jog megszerzésének feltétele, hogy a csapat a 2023. évi ULT versenyen elindul, és szintidőn belül célba ér. Az ULT regisztrációt követően ezeknek a csapatoknak a 2023. évi ULT nevezési díjat egy összegben, a regisztrációt követően legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fizetniük.
A regisztrált, de nevezési díjukat be nem fizető csapatok NN UB 2024. évi indulási jogát töröljük. 

7.) A köridő módosítási lehetőségéről
A csapat köridejének pontos kiszámítása a szakaszkalkulátor segítségével lehetséges. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a későbbiek folyamán a rendezőség, a csapatkapitány által megadott köridő alapján határozza meg a csapat rajtidőpontját. A köridőt kizárólag a csapatkapitány Személyes profiljával lehet, 2023. június 14-éig módosítani, ezt követően regisztráló csapatkapitányok köridejük esetleges módosítását az ügyfélszolgálaton keresztül kérhetik.

8.) A pólóméretek módosításának lehetőségéről
A nevezéskor megadott pólóméretek 2023. június 15-éig, csapatok esetében kizárólag a csapatkapitány Személyes profilján keresztül módosíthatók. Ezt követően méretmódosításra még tagcsere esetén sincs mód! Egyéni nevezők, szintén saját profiljuk segítségével tudják pólóméretüket 2023. június 15-éig módosítani. 

9.) Befizetett nevezés lemondása
a.) A Szervező a nevezés lemondását, az eseményt megelőzően, 2023. június 14-én éjfélig tudja elfogadni, kizárólag írásban, a [email protected] e-mail címen. Ebben az esetben a befizetett összeg 75%-át a Szervezők visszafizetik.
b.) 2023. június 14. után a  nevezés lemondását semmilyen okkal nem fogadja el a Szervező, ezen időponton túl, a nevezés átruházására sincs lehetőség, a nevezési díjat nem fizetik vissza a részére.

10.) A Felelősségvállalási nyilatkozatról
A rajtszám és a rajtcsomag felvételének elengedhetetlen feltétele a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírása és nyomtatott átadása a versenyirodában, a csapatok és az egyéni indulók esetében is. Fontos, hogy a csapatok esetében a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tagcserére már nincs lehetőség! A Felelősségvállalási nyilatkozatokat a csapatkapitány (vagy meghatalmazottja – meghatalmazással vagy a befizetést visszaigazoló e-mail bemutatásával) adhatja le.

11.) A nevezési díjról
A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó, a határidő megtartásának vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen, a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező  e-mailen értesíti a Résztvevőt a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a nevezés törlésre kerül.
Csapatok esetén a nevezési díj befizetése kizárólag egy összegben történhet. A külön utalt nevezési díjakat a banki költségek levonása után visszautaljuk. A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező, csak a nevezési platformon, a csapatkapitány által megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani.
A jelentkezők a nevezés leadását követően számlát és számlázási adatot nem tudnak módosítani.

12.) Csapatok létszámának módosításáról
Kizárólag a csapat létszámának növelésére van lehetőség, erre is csak a Szervező egyedi elbírálása alapján; a bővítéskor érvényben lévő nevezési díj megfizetésével. A csapatlétszám bővítését kizárólag e-mailen fogadjuk, a [email protected] címen. Fontos, hogy a bővítést garantálni nem tudjuk. Az elbíráláskor figyelembe vesszük a meglévő pólókészletet, a csapat rajtidőpontját és a választott kategória telítettségét.

13.) A rajtcsomag felvételéről
a.) Egyéni rajtcsomag felvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges – Felelősségvállalási nyilatkozattal.
b.) Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány (személyi igazolvánnyal), vagy az általa, érvényes, két tanú által aláírt meghatalmazással (vagy a befizetésről szóló visszaigazoló e-maillel) meghatalmazott személy veheti át, szintén fényképes igazolvánnyal.

14.) A rajtidőpontokról
A Szervező a végleges csapatrajtokat 2023. július 1-ig teszi közzé. A rajtidőpont megváltoztatására semmilyen körülmények között nincs mód!
a.) A 2, 3, 4, 5-10 fős csapatoknál a tagcsere miatti köridő megváltoztatására van lehetőség, ezt a csapatkapitány személyes profilján belül tudja módosítani, 2023. június 15-ig.
b.) Az egyéni versenyszámok rajtidőpontjai a versenykiírásban elérhetők.

A rajtidőpontok megváltoztatásának jogát a szervező fenntartja!

15.) A parkolásról
A Résztvevő elfogadja és betartja az eseményen a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat, mind a versenyközpontban, mind a váltópontokon, a saját és a többi résztvevő érdekében. Az útvonalon és a váltópontokon a STAFF tagjai, polgárőrök, vagy néhol rendőrök segítik a haladást, utasításaikat a versenyzők minden esetben kötelesek betartani. Ellenkező esetben a rajtszámot és a chipet a Szervező leveszi, az érintett csapattag vagy egyéni induló a versenyből kizárásra kerül.

16.) Az útvonal kijelöléséről
A verseny útvonala felfestésekkel , néhol táblázással kerül kijelölésre. A verseny alatt ezek a jelölések követendők. Az útvonal követése minden esetben a versenyző felelőssége. Sajnos az elmúlt években a verseny útvonalán többször előfordult, hogy a táblákat  lelopták, kirívó esetben rossz szándékkal más útszakaszra tették át, ezért az útvonalon a tájékozódás során a szervező által közzétett LETÖLTHETŐ TRACK követése a mérvadó. Az útvonaltévesztésekből  történt idővesztést a Szervező nem tudja jóváírni, az útvonalon lévő pontok nyitvatartását nem tudja módosítani.

17.) Adatok hitelességéről
A Résztvevő a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul. Az általa megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges tájékoztató üzeneteket és további versenyekkel kapcsolatban leveleket küldhet.

18.) A doppingolásról
A Résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. Ennek megtagadása esetén a versenyből kizárható, eredményei törölhetők. A verseny tisztaságának érdekében, a nemzetközi dopping előírások figyelembevételével, mind a női, mind a férfi egyéni verseny első három helyezettje doppingtesztre kötelezhető. Pozitív teszt esetében a versenyzőt a Szervező kizárja, a sorrendet módosítja. A WADA tiltólistáján szereplő gyógyszerekről és hatóanyagokról bővebben ITT.

19.) A fürdésről
A verseny alatt a Dunában és a Lupa tóban, más tavakban történő fürdés csak saját felelősségre történhet. Az ebből eredő balesetekért és egyéb következményekért a Szervező felelősséget nem vállal.

20.) Swim-run indulók kiegészítő szabályai
a.) A résztvevő tudomásul veszi, hogy a versenyszámra csak jó úszók jelentkezhetnek. A versenyszám úszó számai  a Lupa-tóban történnek, mely bányatóként mély vízmélységgel rendelkezik.
b.) A verseny során úszóbója használata kötelező, tenyérellenállás használata lehetséges, mindkét eszközt a versenyző a futás során is magával kell vigye. Az úszószámok a futás során használt cipőben teljesíthetőek.
c.) A számok között az időmérő pontok használata kötelező, ennek kimaradása kizárást von maga után.
d.) A rajtszám viselete a verseny alatt nem kötelező, a verseny előtt a rajtszámot a staff filccel felírja a versenyző karjára!

20.) Kerékpáros kísérőknek és bringatúra nevezőknek
Kötelező a kerékpárral közlekedő bringás kísérőknek és bringatúra nevezőknek a bukósisak viselete, a teljes verseny időtartama alatt! A kerékpáron a KRESZ szabályai szerinti kivilágítás kötelező!

21.) Az időmérő rendszer hibájának esetén
Abban az esetben, ha az időmérő rendszer meghibásodik, a rajt és célba érkezés, illetve rajt és célfotók készítésének ideje alapján hirdetünk eredményt. Az időmérő rendszer meghibásodása esetén, amennyiben a Szervező nem tudja minden résztvevő részére a kompos időjóváírást biztosítani, általános kompenzációt is alkalmazhat, vagy az eredményeket időjóváírás nélkül kénytelen érvényben tartani, amelyet az indulók elfogadnak. Az időjóváírásoknál a versenyző által 24 órán belül beküldött trackkel is lehet igazolni az elvesztett időt, melyet a Szervező jóváír.

22.) A rajtszám viseletéről
A verseny alatt a rajtszámot a résztvevő elöl viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

23.) Az ajánlott  felszerelés az indulók részére
– mobiltelefon (feltöltött akkumulátorral, bekapcsolt állapotban)
– 1 liter folyadék tárolására alkalmas eszköz ( ivókulacs vagy trail hátizsák)
– kabát (dzseki)
– fényképes igazolvány
– izolációs fólia
– készpénz
– evőeszköz és tányér
– fejlámpa és tartalék akkumulátor vagy elem
– karszalag, mely a kompos átkelésre jogosít
– fényvisszaverő mellény vagy eszköz, mely segít éjjel láthatóvá válni
– szúnyogriasztó krém vagy spray

24.) Kompozás az útvonalon
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a kompra, jegy bemutatásával lehet felszállni, ha a versenyzőnél nincs kompjegy, viteldíjat kell fizetnie a komp személyzetének! A kerékpáros kísérők, kísérő autók és az autóban tartózkodó csapattagok, szintén jegy bemutatásával tudnak feljutni a kompra. Csapatonként 1 db autós jegyet biztosítunk! Futók minden esetben elsőbbséget élveznek, ezért lehetnek olyan időszakok, amikor a kompra csak futókat engednek fel, és autók csak a következő transzferrel mehetnek át.

25. ) Időjóváírás a kompozásnál
A résztvevők tudomásul veszik, hogy a révnél történő várakozás és a kompos utazás kompenzálására időjóváírást alkalmazunk, így az itt töltött idő nem számít bele a versenybe. Tahitótfaluba érve a ponton a futónak a váltópontnál csippantania kell, mert így állítjuk meg a versenyidejét, majd amikor átér Vácra, a kompból kiszállást követően a feljárónál várakozó kollégánknál ismét csippantania kell, mert ezzel indul újra az időmérés. Az időjóváírást kihagyó csapatok kompon töltött idejük kompenzációja nem lehetséges, az beletartozik a versenyidőbe és így kerülnek majd értékelésre.

26.) Kizárható továbbá, aki
a.) nem teljesíti a Szervezők által kijelölt teljes távot,
b.) a nevezési formot és a Felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki,
c.)  a chipet nem rendeltetésszerűen használja,
d.) nem viseli a csapatok számára kötelező karszalagot,
e.) aki időmérő pontot hagy ki (egyénieknek és a csapatoknak az időmérő pontok használata kötelező) – a befutó után, a kimaradt pontot a résztvevőnek lehetősége van a saját trackjével igazolni, annak elfogadása kizárólag a versenyigazgató hatásköre,
f.) irreális szakaszidő esetén,
g.) aki a frissítő vagy váltópontokon kijelölt helyeken kívül szemetel!

27.) A frissítésről
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezők a kizárólag az előre feltüntetett pontokon biztosítanak frissítést. A versenyző kötelessége, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot vételezzen és vigyen magával. Frissítésre a pontokon csak az adott szakaszt teljesítő (az időmérő chipet viselő) versenyző jogosult. A Szervező különböző frissítést biztosít a csapatok és az egyéni indulók számára.  Az egyéniek és kétfős csapatok az extra asztalról is frissíthetnek, míg a 3-10 fős csapatok kizárólag csak a csapatasztalról frissíthetnek! A egyéni indulóknál legyen evőeszköz és tányér, mert a meleg ételhez nem adunk eldobható eszközöket!

28.)  A  pontok nyitvatartásáról és az egészségügyi felügyelet biztosításáról
A frissítő és váltópontok nyitvatartását és a mentőszolgálati felügyeletet az útvonalon és a pontokon a rendező megadott köridők figyelembevételével teszi közzé. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a megadott időpontokon túl a szervező a pontokat bezárja és az egészségügyi szolgáltatást sem a ponton, sem az útvonalon nem biztosítja.

29.) A váltásokról
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezők a csapatok részére a kijelölt váltópontokat javasolják  a váltást, ahol az időmérés és frissítés is történik. A váltás ezeken a pontokon kívül is megengedett. Ebben az esetben, a kísérő autók semmilyen esetben sem zavarhatják az útvonalon közlekedő futót, a lezárt erdei utakra, magánterületekre nem hajthatnak be.

30.) Éjjeli lámpahasználat 
Biztonsági okokból az éjszakai szakaszokon a futóknak kötelező a fejlámpa viselete.  A résztvevő tudomásul veszi, hogy az éjszakai szakaszok túlnyomó többségén nincsen közvilágítás, így a megfelelő lámpa nélkül a futás, kerékpározás balesetveszélyes. A láthatóság hiánya miatti balesetekért a Szervező nem vállal felelősséget.

31.) Tilos
A versenyen kutyával vagy más állattal futni, továbbá rajtszám nélkül teljesíteni! A résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal kizárható.

32.) A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység csak a Balatonman Triatlon Kft. előzetes írásbeli engedélyével végezhető!

33.) További szponzorokról
Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

34.) A résztvevők életkorára vonatkozó szabályokról
A részvételi korhatárt a Szervező az alábbiak szerint maximalizálta:
a.) 130 kilométer egyéni korhatár: betöltött 18. év
b.) 50 kilométer egyéni korhatár: betöltött 16. év, írásos szülői beleegyezéssel,
c.) Félmaraton egyéni korhatár: betöltött 13. év, írásos szülői beleegyezéssel,
d.) bringatúra, 5 és 10 kilométeres beach run számokon betöltött 10. év, írásos szülői beleegyezéssel,
e.) Swim-run versenyen betöltött 10. év, írásos szülői beleegyezéssel

Csapatok esetében:
f.) 14-18 év között szülői beleegyezéssel
g.) 14 év alatt a versenyen nem indulhat senki

35.) Az orvosi beavatkozásról
A Résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja.  A csapatok esetében a csapat folytathatja az alkalmatlannak minősített versenyző csapattárs nélkül a versenyt.

36.) Létszámkorlátozás és a nevezés zárása
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

37.) A zuhanyzási lehetőségről
A verseny után a versenyközpontban zuhanyzók biztosítottak, ahol külön a férfi, külön a női versenyzők zuhanyozhatnak.

38.) Az értékekről
A Szervező a kísérő autókban és a szállásokon hagyott értékekért nem vállal felelősséget.

39.) A szintidőkről
a.) A 130 km megtételére – a rajt időpontjától – egyéni indulóknak 19 óra áll rendelkezésre, a csapatban futók részére pedig a köridő + 1 óra áll rendelkezésre a táv megtételére. A 19 órán kívül beérkező egyéni versenyzőknek sem érmet (az ultratávon célszalagot sem) adunk át, és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.
b.) A félmaraton esetében, a 21,1 km megtételére – a rajt időpontjától – 2 óra 45 perc áll rendelkezésre az egyéni futók részére. A 2 óra 45 percen kívül beérkező egyéni versenyzők érmet nem kapnak és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.
c.) Az 5 km beach run esetében, az 5  km megtételére – a rajt időpontjától – 50 perc áll rendelkezésre a futók részére. Az 50 percen kívül beérkező futók érmet nem kapnak és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.
d.) A 10 kilométeres beach run verseny esetében – a rajt időpontjától – 1 óra 20 perc áll rendelkezésre az egyéni futó részére. Az 1 óra 20 percen kívül beérkező egyéni versenyzők érmet nem kapnak és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.
e.) A 10,5 km össztávú swim-run verseny esetében – a rajt időpontjától – 2 óra 15 perc áll rendelkezésre a versenyző részére. Ezen  kívül beérkező egyéni versenyzők érmet nem kapnak és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.
f.) Az 50 km megtételére – a rajt időpontjától – egyéni indulóknak 7 óra áll rendelkezésre a táv megtételére. A 7 órán kívül beérkező egyéni versenyzőknek sem érmet (az ultratávon célszalagot sem) adunk át, és ezek a teljesítések nem szerepelnek a hivatalos eredménylistában, statisztikákban.

40.) A verseny etikája
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ULT szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, a parkoltató személyzet és a STAFF is ennek szellemében dolgozik. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél esetén, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen, saját rendezésű eseményre sem fogad el a jövőben.

41.) A drónok használatáról
A vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélyével működtethetők drónok a rendezvény idején.

42.) A dohányzásról
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen – a nemdohányzók védelmében – szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a Szervező a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen a verseny ideje alatt dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből. Csapatverseny esetén a büntetés kizárólag a szabályt megszegő sportolóra vonatkozik.

43.) Biztosítás
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

44.) Reklamáció
A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

45.) Versenyzői státusz
Egy versenyző kizárólag egy csapatban szerepelhet a versenyen. Egyéni versenyző nem lehet egyidejűleg más csapat tagja.

46.) Vis maior
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, verseny rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező az alábbi pótidőpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a 2023. évi verseny megrendezésének időpontját a pandémia miatti állami és lokális intézkedések is érinthetik.

47.) Pótidőpont
A résztvevő tudomásul veszi, hogy mivel a verseny júliusban kerül megrendezésre a szervező a pótidőpontot 2023. október 1-ig megjelölheti, A pótidőpontra jelölt verseny során az útvonal változtatás jogát fenntartja!

48.) Pótidőpontban történt elmaradás esetén a nevezési díj visszafizetése, vagy nevezés átvitele 2024. évre
A nevezések megnyitásakor úgy gondoljuk, hogy 2023. évben az eseményt nagy valószínűséggel az eredeti, de legrosszabb esetben a pótidőpontban meg tudjuk rendezni.
A ULT  előkészítése és megrendezése hosszú és összetett  folyamat és munka eredménye, melyet az iroda akkor is elvégez, ha a verseny bármely okból esetleg elmarad. Ez számunkra folyamatos előkészítési költséget jelent, melyet az aktuális befizetett nevezési díjakból finanszírozunk (a szervező csapat bér és járulék költsége, iroda és a bejárások útiköltsége, programozói feladatok és előfizetések, beszállítóktól megrendelt, le nem mondható szolgáltatások….stb.). A verseny hosszútávú megrendezése érdekében, az alábbi feltételrendszert vagyunk kénytelenek bevezetni, mely egy esetleges elmaradás esetén a nevezési díjakból 75%-ot térít vissza nevezőinknek, míg 25% összegből finanszírozza a előkészítés folyamatát, ezzel teremtve meg a verseny további megrendezésének lehetőségét.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenyt a későbbi pótidőpontban sem sikerül megrendezni, úgy a  Szervező bejelenti a verseny törlését és az alábbi két lehetőséget biztosítja:

  1. A Szervező a nevező részére 10 %-os plusz díjkülönbözet befizetéssel biztosítja a nevezés 2024. évre való átvezetését 2024. január 1. napjáig.  A Szervező a nevezőt vagy a csapatkapitányt a nevezési felületen megadott email címén értesíti, amennyiben a nevező vagy a csapatkapitány által képviselt csapat ezt a lehetőséget választja, és a kiküldött különbözetet megfizeti, úgy nevezését automatikusan átrakjuk a 2024. évre.
  2.  A nevező amennyiben nem kívánja nevezését a 48./ 1 pont szerint a 2024. évre tovább vinni, a Szervező az eredetileg befizetett nevezési díj 75%-át az alábbiak szerint visszafizeti. 

A nevezési díj 75%-nak nettó összegét a sztornószámla kiállításakor, míg az ÁFA tartalmát a sztornószámla kiállítását követő 120 napon belül.
A felosztásra azért van szükség, mert a nevezési díj befizetése után, a jogszabály szerint az ÁFÁ-t az állam részére a Szervező megfizeti; a sztornó számla kiállítását követően visszaigényli és csak ezután tudja visszautalni a Nevező részére.
Amennyiben a Szervező a fenti határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

49.) Viharos időjárás esetén
Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pót időpontot és pénzt nem fizet vissza. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában – a sorozat Facebook oldalán – és az esemény weboldalán teszi közzé.

50.) Strandbelépő sportolók és kísérők részére
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj kizárólag a regisztrált sportolóknak biztosít díjtalan belépést a strand területére 2023. július 15-én a rajtok előtt egy órával, és 2023. július 16-án a strand zárásig a Lupa Beach által meghatározott területekre és feltételek szerint. Kísérők részére korlátozott számban kedvezményes jegy váltható, mely határidőhöz és regisztrációhoz kötött.

51.) LUPA BEACH HÁZIREND
A nevező tudomásul veszi, hogy a versenyközpont teljes területén a strandot üzemeltető cég alábbi linken található házirendje van érvényben, mely a sportolókra és kísérőikre is érvényben van. A házirend itt érhető el: https://lupabeach.com/hazirend

 

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

A szervező fenntartja a jogot a program és kiírás megváltoztatására.
Menü