Mi, mint a Balatonman Triatlon Kft. (székhely: 1036 Pacsirtamező u. 3-11, adószám: 23703175-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-974351) továbbiakban Adatkezelő, jelen adatkezelői szabályzatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68§ (6) bekezdése alapján határozzuk meg.

Az adatokat a versenyekre, sporteseményekre jelentkező természetes személyek, továbbiakban Érintettek minden esetben önszántukból, saját akaratukból adják meg az Adatkezelőnek.

Adatkezelés elvei és célja: A személyes adatok kizárólag meghatározott célból kérjük be, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. Az Érintett elfogadja, hogy személyes adatait, mint az Adatkezelő sportszolgáltatás, versenyszervezés, marketing, direktmarketing, hírlevél küldési célokkal kezeljük. Az adatkezelés során minden személyes adatot rögzítünk, rendszerezünk és tárolunk.

Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok megadásához az Érintett hozzájárult, amikor a regisztrációját lezárta és elküldte. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Érintettel kapcsolatba hozható: név, azonosító jel, minden olyan fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális és szociális adat, amely jellemző az Érintettre, az ő egyértelmű beazonosítására szolgál. Az adatkezelési hozzájárulást az Érintett a regisztráció kitöltésével, a versenyszabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadásával teszi meg.

Adatbiztonság: A bekért adatokkal végzett műveletek során biztosítjuk az Érintettek magánszférájának védelmét. Megfelelő intézkedésekkel megóvjuk az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, jogosulatlan megsemmisítéstől.

Adatfeldolgozás: Mi, mint az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsájtott, cégnévre és tevékenységre szóló NAIH-92475/2015 nyilvántartási számú határozata alapján végezzük az adatkezelést. Az adatfeldolgozás jogszerűségéért és annak betartásáért mi felelünk. A hozzánk kerülő személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a cég (Balatonman Triatlon Kft.) alkalmazottai férhetnek hozzá a munkakörükhöz és a feladathoz szükséges mértékben. Kivételt képez a hatósági határozat és hatósági megkeresés.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatait a regisztráció elküldésétől számítva megőrizzük a cél megvalósulásáig, illetve mindaddig, amíg a tevékenységünk fennáll.

Érintett jogai: Az Érintett kérelmezheti, hogy tájékoztassák személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti adatai módosítását, törlését. Az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése és továbbítása ellen. A tiltakozási szándékát minden esetben írásban kell eljuttatnia az Adatkezelő felé. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja a kérelem jogosultságát és legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet. Tájékoztatási email cím: [email protected]

Adattovábbítás: A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelés elvei pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban használjuk, azokat harmadik személynek nem adjuk tovább.

Kivételt képez:

- a hatósági határozat és hatósági megkeresés

- az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) – utóbbi esetében az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, számlázási tételek adatai,

- az NN Ultrabalaton esetén az NN Biztosító Zrt., számára fotókat és videó felvételeket adunk át, a fotók készítésének jogalapja a Versenyszabályzat elfogadása; az NN vonatkozó adatkezelési tájékoztatója IDE kattintva érhető el,

- az NN Ultrabalaton esetén a Varga Pincészet Kft., számára fotókat és videó felvételeket adunk át, a fotók készítésének jogalapja a Versenyszabályzat elfogadása,

- az összes Ötpróbában érintett verseny esetén a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft., számára az Ötpróba regisztrációs számmal rendelkező versenyzők Ötpróbás kódjainak listáját.

Cookie (süti) Szabályzat

Weboldalunkon a cookie-kat mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

Mik azok a cookie-k (sütik)?

Az adott honlap a számítógépen vagy mobil eszközökön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például az esetlegesen már kitöltött űrlap adatokat, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát.

A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

Mire használjuk a cookie-kat?

A weboldalunk a cookie-k segítségével tartja nyilván

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja:

Harmadik féltől kapott cookie-k:

Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például a www.allaboutcookies.org weboldalon.

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat: